Bibliotek

biblioteketBiblioteket finns i hus Wikforss. Här hittar du ca 12.000 böcker, ett 30-tal tidskrifter och såväl studieplatser som bord för grupparbeten.

Här finns också Kerstin, din bibliotekarie, som gärna hjälper dig med informationssökning och boktips.

Du kan få ytterligare hjälp från biblioteket i lärportalen itslearning. Ta del av boktips, nyheter, länktips, källkritik, tävlingar och mer i Katedralskolans bibliotek (under Kurser). Under fliken Digitala lärresurser får du också tillgång till flera av uppslagsverken och pressarkiven.

Biblioteket är öppet läsdagar 08:15 – 15:30.

Bibliotekarie:

Kerstin Vitalis kerstin.vitalis@katedral.se
Du kan också nå biblioteket på tel. 018 – 727 70 10 eller biblioteket@katedral.se

 

Resurser

Under fliken Digitala lärresurser i itslearning har du direkt tillgång till NE.se, Alex, Landguiden, EBSCO, Artikelsök och Retriever.
Inloggningsuppgift till Britannica och Artikelsök finns i kursen Katedralskolans bibliotek, under fliken Resurser → Databaser och uppslagsverk

 • Uppslagsverk
  • NE.se Nationalencyklopedin.
  • Encyclopaedia Britannica Inloggningsuppgift finns på itslearning.
  • Alex Fakta om mer än 5000 författare. För tillgång, gå till itslearning, Digitala lärresurser.
  • Landguiden Fakta om världens länder. För tillgång, gå till itslearning, Digitala lärresurser.
  • The World Factbook På engelska om världens länder.
 • Vetenskapliga publikationer
  • PubMed Databas i bio-/medicinsk vetenskap med artiklar, bibliografiska uppgifter, citeringar och sammanfattningar för forskningsartiklar.
  • Google Scholar Vetenskapliga publikationer och tidskrifter.
  • DiVA Digitalt arkiv för svenska forskningspublikationer och studentuppsatser. Mycket i fulltext.
  • SwePub Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m.
 • Källkritik
  • Kolla källan Skolverkets sida om källkritik.
  • Infokoll Bra sida om att använda källor, referera, skriva källförteckning m.m.