Bibliotekets tidskrifter

Biblioteket prenumererar på ett 40-tal tidskrifter inom en mängd olika ämnesområden. Det senaste numret av tidskrifterna läses på plats, men äldre nummer och årgångar kan elever och personal på skolan låna hem. Vill du hitta bra artikelmaterial till skolarbetet – använd dig av Artikelsök. Prata med Kerstin, om du undrar något.

Här är titlarna listade. Klicka på länken, om du vill veta mer om tidskriften.

Alkohol och narkotika

Amnesty press

Axess

BANG

BBC History Magazine

The Economist

Effekt

Expo

Filter

Fokus

Forskning och framsteg

Gaffa

Illustrerad vetenskap

Karavan

Lyrikvännen

Läs & Skriv

Medusa

National Geographic Sverige

New Scientist

Opsis Kalopsis

Ordfront magasin

Ottar

Parnass

Pedagogiska magasinet

Philosophers’ Magazine

Populär Historia

Scientific American

Språktidningen

TEMPUS

Time

Vagabond

Vi

Vi läser

Välfärd

Världshorisont

Världspolitikens dagsfrågor