Elever deltar i forskningsprojekt om “Fake News”

pilotstudie

Falska nyheter har diskuterats flitigt på senare tid.
Samtidigt är det okänt vilka nyheter som unga kommer i kontakt med, och hur trovärdiga de anser att nyheterna är. Detta ska forskare och elever för första gången ta reda på.
Uppsala universitet arbetar nu med att ta fram ett digitalt stöd för mediekritiskt tänkande i undervisningen baserat på den senaste forskningen.

I ett samarbete mellan Uppsala universitet, Stanford university, Vetenskap & Allmänhet och RI.SE har det under våren testkörts och utvecklats ett verktyg för att kritiskt granska nyheter på högstadiet och gymnasiet.

I måndags fick eleverna i Fotografisk bild på Katedralskolan delta i den pilotstudie som genomförs. Det var både spännande och intressant för eleverna att arbeta med detta projekt.

Eleverna fick också träffa interaktionsdesignern Ellen Franzén från RI.SE som var med och studerade användarvänligheten i värderingsverktyget.