Elever på Ungdomens Riksdag

I måndags var tre elever ur N16b på Ungdomens Riksdag (Bella, Sam och Anna V).
Här ser vi Anna V som diskuterar/debatterar ungdomar och politik i talarstolen på Sveriges Riksdag.

Anna V i talarstolen Ungdomens Riksdag