Kansli & administration

Kansliet

Expeditionstid:
08:00 – 09:00
09:45 – 12:00
13:00 – 14:30

Tfn: 018 – 727 91 44

Lena Schotte
Reception, övrig adm. service
Tfn: 018 – 727 91 44
E-post: perslse@katedral.se

Laura Honkasalo
Ekonomi/Personal
Tfn: 018 – 727 91 45
E-post: perslho@katedral.se

Studieadministratörer

Pernilla Gürbüz
Elevadministrativa system och övrig adm.
Tfn: 018 – 727 27 87
E-post: perspgz@katedral.se

Mia Wikner
Schema och övrig adm.
Rum Ö6509
Tfn:
018 – 727 70 14
E-post:
persmwr@katedral.se