Kontakt

Kontaktuppgifter personal

Ledning
Kansli  & studieadministration
Studie- och yrkesvägledning
Speciallärare
Elevhälsa
IT
Personallista

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs på telefon 018 -727 70 70 (före första lektionen) eller i Dexter (endast vårdnadshavare).

Epost/Telefon/Fax

E-post: kansli@katedral.se
Telefon:  018-727 91 44

Besöksadress

Katedralskolan
Skolgatan 2 (Västra), Skolgatan 53 (Östra)
753 12 Uppsala

Postadress

Katedralskolan
Uppsala Kommun
753 75 Uppsala