Kontakt

Kontaktuppgifter personal

Ledning
Kansli  & studieadministration

Studie- och yrkesvägledning
Specialpedagog / Speciallärare
Elevhälsa

Personallista

IT
Elevrestaurang

Vaktmästeri

 

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs på telefon 018 – 727 70 70 (före första lektionen) eller i Dexter (endast vårdnadshavare).

Epost/Telefon/Fax

E-post: kansli@katedral.se
Telefon:  018 – 727 91 44

Besöksadress

Katedralskolan
Skolgatan 2 (Västra), Skolgatan 53 (Östra)
753 12 Uppsala

Postadress

Katedralskolan
Uppsala Kommun
753 75 Uppsala