Ledning

Rektor

Heléne Lagerquist
Tfn: 018-56 81 00
E-post: helene.lagerquist@katedral.se

Biträdande rektor

Mikael Brant-Lundin
Tfn: 018 – 727 70 11
E-post: mikael.brant-lundin@katedral.se

Programrektorer

Niklas Björkman ( Humanistiska programmet)
Tfn: 018 – 727 08 02 
E-post: niklas.bjorkman@katedral.se

Henrik Ericson(International Baccalaureate)
Tfn: : +46-(0)18-727 53 53
E-post:henrik.ericson@katedral.se

Karin Eriksson Johansson (Samhällsvetenskapsprogrammet)
Tfn: 0725 – 83 55 10
E-post: perskej@katedral.se

Anna Storgärds (Naturvetenskapsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet)
Tfn: 070-821 66 01
E-post: anna.storgards@katedral.se