Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning Naturvetenskap

 

na2011Vill du ha en gedigen naturvetenskaplig utbildning som innehåller en stor andel laborationer, experiment, fältstudier och studiebesök? Naturvetenskapsprogrammet lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men programmet förbereder också för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden.

Det naturvetenskapliga arbetssättet och den naturvetenskapliga metoden betonas i utbildningen. Undervisningen är modern och sker i välutrustade lokaler. Våra lärare är välutbildade, kompetenta och engagerade. Efter gymnasiet kan du söka vidare till alla utbildningar och läsa vidare till t ex läkare, apotekare, psykolog, jurist, ekonom, ingenjör eller sjukgymnast. Eleverna har genom åren fått många fina placeringar i kemi-, biologi-, fysik och matematiktävlingar. De goda studieresultaten hänger också samman med att det är bra stämning på skolan och goda relationer mellan lärare och elever. Undervisningen är lärarledd och varierad. Vi har goda kontakter med universiteten i Uppsala och många elever gör sina gymnasiearbeten på universitetsinstitutioner. De elever i åk 9 som fått gymnasiebetyg i Matematik 1c kan fortsätta direkt med Matematik 2c. På Katedralskolan finns ett stort utbud av valbara kurser från olika ämnesområden.

NA poängplan