Renovering

En blir två. Två är en. Katte västra och Katte östra.

Katedralskolan har mycket att vara stolt över. Inte minst skolbyggnaden. Den är vacker och ståtlig, men den har också med tiden blivit rätt gammal och sliten.

Nu har det blivit dags att renovera Katedralskolan. Byggnaden behöver rustas, fräschas upp och byggas om för att möta kraven på en modern skola.

Det blir en rejäl renovering, från grund till tak. Därför kommer vi att ha två adresser under tiden som upprustningen pågår. Båda ligger på varsin ända av Skolgatan, cirka 800 meter från varandra.

Den gamla skolbyggnaden på Skolgatan 2, kallar vi Katte västra. Där kommer Natur-, BF- och IB-programmen fortfarande att ha sin huvudsakliga hemvist. På vår nya adress Skolgatan 53, Katte östra, kommer framförallt Sam- och Humprogrammen att vara.

Men vi är fortfarande en skola, även om vi har verksamhet på två ställen. Vi äter tillsammans, idrottar ihop och har aktiviteter tillsammans, inte minst i alla våra föreningar. Och i Dag Hammarskjölds aula har vi gemensamma samlingar precis som vanligt.

Den största skillnaden är kanske att vi kommer att prägla Skolgatan ännu mer än tidigare. Är det dags att byta namn till Katedralskolgatan?

Information om renoveringen

Skolfastigheter i Uppsala ansvarar för renoveringen av Katedralskolan.

Information 2016-04-18 om renoveringen från gymnasiechefen

Pressmeddelande från Uppsala kommun 2016-08-25 om renoveringen av Katedralskolan