Specialpedagog / speciallärare

Ann-Mari Hellman (Specialpedagog, NA + IB)
Katedral Västra
Tfn: 018 – 727 91 47
E-post: ann-mari.hellman@katedral.se

Yvonne Sjödin Larsson (Speciallärare, BF)
Katedral Västra
Tfn: 018 – 727 70 52
E-post: persysn@katedral.se

Albin Sandell (Speciallärare, HU+SA)
Katedral Östra
Tfn: 018 – 727 70 81
E-post: albsan3@katedral.se