Studentexamen 2017

Årets studenter springer ut fredag 2 juni, kl 13.15

Bra saker att tänka på:

  • Eleverna springer ut via Ekporten mot Skolgatan
  • Kom i tid – det är många skolor vilka tar studenten denna dag
  • Parkera på fotbollsplanen bakom skolan, infart via Rektorsgatan
  • Kläder efter väder – det brukar vara varmt på avslutningsdagen

Glada studenter