Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare

Till studie- och yrkesvägledare vänder du dig om du vill få information och vägledning om:

  • att nå dina studie- och yrkesrelaterade mål
  • val du kan göra under din studietid
  • utbildningsvägar efter gymnasiet
  • behörigheter, betyg, jämförelsetal och meritkurser
  • yrken och arbetsmarknad
  • funderingar kring programbyte/avbrott

På Katedralskolan finns två studie- och yrkesvägledare. Har du en kortare fråga av allmänt slag så kan du vända dig till vem du vill av oss. Kontakta annars den vägledare som arbetar mot just ditt program, se nedan.

Sabina Bergström
Barn- och fritidsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
International Baccalaureate
Tfn: 072 – 580 47 11
E-post: sabina.bergstrom@katedral.se
Rum: Biblioteket Wikforss

Charlotte Lindbom
Humanistiska programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Tfn: 018 – 727 23 09
Tfn: 072 – 507 82 73
E-post: charlotte.lindbom@katedral.se
Rum: 6510 (Östra)

Du som är elev på Katedralskolan: På sidan “studie- och yrkesvägledning”It’s learning hittar du viktig information om studier/arbetsliv.