Välkommen till Öppet hus

Välkommen till Öppet hus på Katedralskolan.

Katedralskolan har Öppet hus onsdag 7 Februari kl 17 – 198.

Vi presenterar skolan och våra utbildningar.
Elever och lärare finns på plats för att svara på dina frågor.

Tider mm hittar du i kvällens program

Alla aktiviteter är på Katedral Västra, Skolgatan 2


Welcome to Open House at Katedralskolan

Katedralskolan has Open House on  Wednesday 7 February 17:00 – 19:00

We will present our school and the programs on offer.

Students and teachers are on hand to answer your questions.

Times and more information (in Swedish) is found in the program.

All activities are at Katedral West: Skolgatan 2