Välkommen till Öppet hus

Välkommen till Öppet hus på Katedralskolan.

Katedralskolan har Öppet hus onsdag 30 januari kl.17 – 19.

Vi presenterar skolan och våra utbildningar.

Elever och lärare finns på plats för att svara på dina frågor.

Alla aktiviteter är på Katedral Västra, Skolgatan 2


Welcome to Open House at Katedralskolan

Katedralskolan has Open House on  Wednesday 30 January 17 – 19.

We will present our school and the programmes on offer.

Students and teachers are on hand to answer your questions.

All activities are at Katedral West: Skolgatan 2